Vi bygger nytt!

Välkommen till Scientific Security.

Vi är ett annorlunda säkerhetsbolag. Det innebär att vi arbetar efter en metod som bygger på Vetenskap och Beprövad Erfarenhet. 

Just nu bygger vi vår nya sida och den kommer att finnas här i närtid.

Fram till dess är du välkommen att kontakta Tobias Ekenstråle, Kommunikationschef, på 0737 070 071 eller tobias@scientificsecurity.se